Recurs autoformatiu intern sobre la plataforma Moodle, característiques i recursos a l'abast de tot l'equip de Colectic.

 • Què és desinformació? Quants tipus de desinformació hi ha?

 • Com detecto què és real i què és fals a Facebook o Twitter?

 • Quines eines pràctiques puc utilitzar per diferenciar la informació de la propaganda?

 • Com puc aprendre a estar més atent i practicar les habilitats relacionades amb el pensament crític?

 • Per què es publiquen continguts de desinformació al web i a les xarxes socials? Qui es beneficia d'això?

 • I ... com això afecta la meva vida?

Sessions de Videoconferència

 • 5 de juny, a les 17.00 h: Mòdul 1
 • 9 de juny, a les 17.00 h: Mòdul 2, primera part.
 • 12 de juny, a les 17.00 h: Mòdul 2, segona part.
 • 16 de juny, a les 17.00 h: Mòdul 3, primera part.
 • 19 de juny, a les 17.00 h: Mòdul 3, segona part.
 • 23 de juny, a les 17.00 h: Mòdul 3, tercera part.
 • 26 de juny, a les 17.00 h: Mòdul 4 i final.