Recull dels materials didàctics fets servir durant la primera edició de Markers per la inclusió.